Absolute Jobs. We go the extra
absolute jobs romania

Welkom in ons kantoor te Cluj

26/1 Baba Novac street,
400080 Cluj-Napoca, Romania
T. +40 (0)264 590 000
romania@absolutejobs.be

echipa Absolute Jobs ta din in Cluj

T. (+40) 264 590 000
tiberiu.bogdan@absolutejobs.be
Tiberiu Bogdan

Manager

Înregistraţi-vă cum pentru buletinul nostru informativ