Absolute Jobs. We go the extra

termene şi condiţii

1) Aceste termene şi condiţii au fost redactate în conformitate cu Legea 24.07.87, publicată în Monitorul Oficial din 20.O8.87, privind ocuparea forţei de muncă în regim temporar și furnizarea de angajați în beneficiul utilizatorilor, incluzând CLA-urile aplicabile ale ANR și PC 322, privind ocuparea forţei de muncă în regim temporar prin agenții.

2) Angajarea lucrătorilor temporari se efectuează în condiţii speciale, convenite prin termenii şi condiţiile generale stabilite mai jos, care formează o parte integrală a contractului dintre utilizator şi agenţia de forţă de muncă temporară şi care au fost redactate în conformitate cu legea din 24 Iulie 1987. Orice abatere de la acești termeni și condiții generale trebuie convenită în scris.

3) Utilizatorul este responsabil în exclusivitate de informaţiile furnizate pentru redactarea contractului şi, în cazurile specificate de lege, pentru obţinerea permiselor de muncă necesare. În plus, utilizatorul are obligaţia de a respecta reglemetările Decretului Regal nr. 225 din 15 Decembrie 1983, privind orele de muncă suplimentare. Absolute @ work BVBA / Absolute @ construct BVBA este responsabil pentru utilizator doar a posteriori cu privire la performaţa efectivă, care  va fi notificată după completarea muncii finalizate. Utilizatorul trebuie să furnizeze datele companiei Absolute @ work BVBA / Absolute @ construct BVBA înainte de începerea fiecărui loc de muncă.

4) Conform CAO 38 din 14/07/1999, agenţia de ocupare a forţei de muncă nu poate trata candidaţii în mod discriminatoriu; în consecinţă, doar utilizatorul are permisiunea de a formula criterii relevante pentru locul de muncă în aplicaţia sa.

5) Aceste termene şi condiţiile generale – şi, în special, Articolul 6 – se aplică, de asemenea, imediat ce utilizatorul încredinţează o aplicaţie agenţiei de ocupare a forţei de muncă temporară şi agenţia de ocupare a forţei de muncă temporară propune candidaţi utilizatorului.

6) În caz de demisie prematură: Dacă utilizatorul intră într-o relaţie de angajare cu un muncitor temporar pentru acelaşi sau pentru un alt loc de muncă înainte de terminarea perioadei minime de 125 de zile lucrătoare, fără intermedierea unei agenţii de ocupare a forţei de muncă temporare, utilizatorul va trimite agenţiei de ocupare a forţie de muncă temporare o metodă de despăgubire pentru prejudiciile suferite, va plăti o sumă agală cu 35% din salariul anual brut al membrului temporar de personal, cu excepţia cazului în care se convine diferit în confirmarea comenzii. Această taxă se achită în numerar. În absenţa unei oferte sau a unui contract valabil, perioada minimă a unui loc de muncă cu normă întreagă este de 6 luni, iar pro rata va fi extinsă în caz de angajare cu jumătate de normă.

Despăgubirea menționată mai sus este stabilită pe baza unei rate fixe, pe baza acordului reciproc dintre utilizator și agenția de ocupare a forței de muncă, potrivit căruia pierderea suferită de agenția de ocupare a forței de muncă, inclusiv costurile pe care utilizatorul ar trebui să le suporte pentru căutarea, selecția și verificarea un angajat cu aceleași calificări, precum și pierderea profiturilor corespunzătoare, fără a aduce prejudicii dreptului agenției de muncă temporară de a dovedi că prejudiciul suferit de acesta depășește valoarea despăgubirii menționate mai sus. De asemenea, utilizatorul datorează această depăgubire în cazul în care angajatul temporar încheie un contract de muncă cu utilizatorul după încetarea contractului de muncă, în condiţiile în care între prima zi de postare și prima zi a contractului de muncă cu angajatul tenporar nu au trecut mai mult de 125 de zile lucratoare. Utilizatorul se angajează să informeze în prealabil agenția de angajare temporară cu privire la intenția sa de a încheia un contract de muncă cu lucrătorul temporar.

Prin încheierea unui contract de muncă cu angajatul temporar se înţelege:

* Încheierea unui contract de muncă între utilizator şi muncitorul temporar al agenţiei de ocupare a forţei de muncă

* Punerea la dispoziţie a angajatului temporar utilizatorului unei părţi terţe (inclusiv unei alte agenţii de ocupare a forţei de muncă temporare)

* Încheierea unui contract de muncă cu lucrătorul temporar al agenţiei de ocupare a forţei de muncă sau cu un terț care a recrutat lucrătorul temporar în acest scop

* Încheierea unui contract de formare profesională prin care lucrătorul temporar este instruit în compania utilizatorului (inclusiv un contract IBO)

* Încheierea unui contract de muncă între muncitorul temporar al agenţiei de ocupare a forţei de muncă cu o parte terţă, prin care utilizatorul şi acea partea terţă aparţin aceluiaşi grup, companie mamă sau filială sau reprezintă companii afilitate sau asociate, în conformitate cu Titlul II, Capitolul II al Codului Companiilor.

Termenul de “muncitor temporar” înseamnă:

* Lucrătorul temporar selectat de agenția de ocupare a forţei de muncă temporară, care a fost pus la dispoziția utilizatorului cu un contract de muncă de angajare temporară

* Candidatul care a fost prezentat utilizatorului de către agenția de ocupare a forţei de muncă temporară

* Ce se înţelege prin salariu anual al angajatului temporar al agenţiei de ocupare a forţei de muncă:

* În cazul în care lucrătorul temporar al agenției de ocupare a forţei de muncă a lucrat deja: ultimul salariu pe oră aplicabil x numărul mediu de ore pe săptămână în sectorul utilizatorului x 4.33 x 13.92

* În cazul în care lucrătorul temporar al agenției de ocupare a forţei de muncă nu a lucrat deja: salariul aplicabil utilizatorului pentru locul de muncă respectiv (cu salariul minim PC al utilizatorului) x numărul mediu de ore pe săptămână x 4 în sectorul utilizatorului x 4, 33 x 13,92.

7) În cazul rezilierii unilaterale a contractului, fără demisie prematură: în temeiul articolului 1226 et seq. din Codul Civil, utilizatorul care reziliază contractul unilateral și prematur va achita o despăgubire sub forma unei rate fixe, egale cu suma facturilor emise de agenţia de ocupare a forţei de muncă, dacă contractul ar fi fost implementat integral, cu un minim de 125 euro pe zi calendaristică. În cazul nerespectării de către utilizator a obligaţiilor contractuale impuse sau în cazul unor informații incorecte furnizate de utilizator la încheierea contractului, care duc la anularea sau incapacitatea de executare a contractului, utilizatorul are obligaţia de a achita o depăgubire egală cu despăgubirea stipulată în Articolul 6, dacă au trecut peste 125 de zile lucrătoare ore de muncă şi depăşeşte suma facturilor pe care agenţia de ocupare a forţei de muncă temporare le-ar fi emis în cazul în care contractul ar fi fost executat în întregime, cu un minimum de 125 euro pe zi calendaristică. În price caz, agenţia de ocupare a forţei de muncă temporare îşi rezervă dreptul de a solicita o despăgubire mai mare cu condiţia ca aceasta să demonstreze amploarea prejudiciului.

8) Utilizatorul are obligaţia de a comunica toate informaţiile necesare imediat şi, preferabil, în scris agenţiei de ocupare a forţei de muncă temporare la începutul şi în timpul termenului contractului. Acest lucru se aplică, fără a se limita, la următoarele cazuri: în caz de recurs al agenţiei de ocupare a forţei de muncă temporare şi în prezența sau absența unei delegații sindicale; în cazul condiţiilor de renumerare a personalului permanent, inclusiv primele și diferitele beneficii obișnuite în afacerile utilizatorului, precum și modalitățile de recompensare; în cazul activităţilor, postului de lucru, calificării profesionale necesare, rezultatului evaluării riscurilor, supravegherii medicale și echipamentului individual de protecție; în cazul posibilelor greve sau blocaje sau altor forme de șomaj temporar, în care utilizatorul trebuie să informeze în prealabil agenția de ocupare a forţei de muncă temporară și în termenele legale; în cazul unui eventual accident industrial; în caz de aplicare Dimona, pentru care toate informațiile trebuie să fie transmise înainte de începerea disponibilității lucrătorilor temporari; în cazul întârzierii sau absenței lucrătorilor temporari, din motive meteorologice; în cazul în care un post nu este reînnoit. Utilizatorul este responsabil în exclusivitate de consecințele care rezultă din transmiterea (în timp util) insuficientă sau incorectă a acestor informații. Toate rectificările, rapoartele întârziate și/sau costurile cauzate de acest lucru duc la facturarea suplimentară a utilizatorului.

9) Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a motivelor și termenelor limită pentru agenţia de ocupare a muncii temporare; acesta furnizează, în cazurile prevăzute de lege, permisele și anunțurile necesare privind angajarea salariaților temporari.

10) Agenția pentru ocuparea forței de muncă nu este în niciun fel răspunzătoare pentru consecințele absenței și/sau întârzierii personalului temporar.

11) Utilizatorul nu se poate baza pe serviciile agenţiei de ocupare a forţei de muncă în cazul şomajului temporar, grevelor sau blocajelor din cadrul companiei utilizatorului. În astfel de cazuri, utilizatorul trebuie să informeze în scris şi imediat agenţia de ocupare a forţei de muncă. Retragerea obligatorie a personalului în astfel de cazuri nu creşte plata despăgubirilor ale agenţiei de ocupare a forţei de muncă către utilizator.

12) Pe parcursul întregii perioade de angajare a lucrătorului temporar de către utilizator, acesta, în conformitate cu articolul 19 din Legea din 24 Iulie 1987, este responsabil de aplicarea dispozițiilor legislației privind reglementarea și protecția muncii stabilite la angajare. Din aceasta rezultă că utilizatorul trebuie să trateze lucrătorii temporari în aceleaşi condiţii precum personalul permanent, de exemplu, în ceea ce privește programul de lucru, reducerea orelor de lucru, compensațiile, pauzele, sărbătorile legale, munca de Duminică, munca de noapte, bunăstarea lucrătorului temporar la locul de muncă etc.

13) În temeiul Articolului 10 din Legea din 24/07/1987, lucrătorii temporari ai agenţiei de ocupare a forţei de muncă au dreptul la același salariu brut, inclusiv indexările și creșterile salariale convenționale, primele (inclusiv primele de pensie), tichetele de prânz și alte componente salariale, ca angajaţii permanenţi ai utilizatorului. În temeiul Articolului 8 stipulat în aceste termene şi condiţii generale, utilizatorul trebuie să comunice aceste date salariale agenției de ocupare a forţei de muncă temporare. Utilizatorul este responsabil în exclusivitate pentru consecințele care decurg din transmiterea (în timp util), incompletă sau incorectă a acestor informații. Toate rectificările și costurile cauzate de acest lucru duc la facturarea suplimentară a utilizatorului.

14) Muncitorul temporar al agenţiei de ocupare a forţei de muncă beneficiază de acelaşi nivel de protecţie precum toţi ceilalţi angajaţi ai companiei în ceea ce priveşte siguranţa ocupaţională şi igiena.

În temeiul art. 2 din Decretul Regal din 19/02/1997 privind sănătatea și securitatea angajaţilor temporari, utilizatorul are obligaţia de a furniza prin corespondenţă agenției de ocupare a forţei de muncă temporare o descriere exactă a calificării profesionale necesare și a caracteristicilor specifice. În plus, rezultatul analizei de risc trebuie să fie inclus într-un raport de lucru care trebuie trimis înainte de începerea sarcinilor, semnat de partea responsabilă.

Utilizatorul se obligă să nu impună alte sarcini lucrătorului temporar care îi este pus la dispoziție decât cel furnizat în urma aplicării. Cu excepția cazului în care a fost convenit în prealabil de agenția pentru ocuparea forței de muncă:

- confirmă că utilizatorul interzice lucrătorilor temporari efectuarea unor sarcini care sunt diferite decât cele pentru care au fost angajaţi; în particular, acesta nu permite ca angajaţii termporari să efectueze manipularea mașinilor, aparatelor, vehiculelor, bunurilor, transportului sau colectarea valorilor sau a numerarului, oricare ar fi acestea;

- lucrătorul temporar poate efectua doar o muncă obișnuită, cu excepția tuturor lucrărilor protejate prin reglementări speciale, adică lucrări periculoase sau care pun sănătatea în pericol. În cazul lucrărilor efectuate la înălțime, clientul trebuie să furnizeze măsuri de precauție mai stricte; adică măsuri de prevenire adecvate, formare profesională, analiză de risc.

Utilizatorul poartă (în temeiul articolelor 5, 4 ale Decretului Regal din 19/02/1997) responsabilitatea finală pentru furnizarea echipamentului de lucru şi de protecție personal, precum curăţarea, repararea și întreținerea în starea sa normală, chiar dacă a fost încheiat un acord comercial de derogare a responsabilităţii cu agenția de ocupare o forţei de muncă temporară.

15) Utilizatorul are reponsabilitate civilă, conform  articolului 1384 §3 din Codul Civil al Olandei. Prin urmare, utilizatorul este în exclusivitate responsabil pentru toate prejudiciile cauzate de lucrătorul temporar al agenţiei de ocupare a forţei de muncă.

Se recomandă prevederea unei “cauze de angajare temporară” în răspunderea civilă a utilizatorului.

Agenția de ocupare a forței de muncă nu este responsabilă pentru prejudiciul lucrătorului temporar, suferit în timpul şi ca urmare a angajării de către utilizator. Răspunderea agenției de ocupare a forței de muncă nu este, de asemenea, aplicabilă în cazul prejudiciilor, pierderilor, furtului sau dispariției materialelor, banilor sau bunurilor încredințate lucrătorului temporar. În ceea ce privește selecția, răspunderea agenției temporare de ocupare a forței de muncă nu poate fi invocată în cazul în care utilizatorul efectuează selecția candidaţilor.

Agenția de ocupare a forţei de muncă temporară nu este răspunzătoare pentru împrumuturile sau avansurile acordate de utilizator.

Colectarea costurilor rezultate din utilizarea telefonului în scop personal, meselor, achiziţiilor legale etc. Colectarea se va efectua fără medierea agenţiei de ocupare a forţei de muncă temporare.

16) În cazul unui accident suferit de un angajat temporar, utilizatorul va notifica imediat agenţia de ocupare a forţei de muncă după ce va aplica toate măsurile de urgenţă necesare şi va oferi toate informaţiile necesare pentru redactarea raportului accidentului. Orice amânare sau lipsă de comunicare a circumstanţelor accidentului vor face utilizatorul direct responsabil.

În plus, serviciul de prevenire în cazul unui accident de muncă grav, conform Codex, Titlu I, Capitolul III, art. 26 § 4 utilizatorul are obligaţia de a face un raport al accidentului, completat de un plan de acţiune implementat de utilizator şi de a trimite raportul persoanei responsabile din cadrul Absolute @ work BVBA / Absolute @ construct BVBA în termen de opt zile de la producerea accidentului. După transmitere și posibila completare din partea Absolute @ work BVBA / Absolute @ construct BVBA, utilizatorul va direcționa acest raport inspectorului responsabil cu securitatea la locul de muncă în maxim 10 zile de la accident.

17) Utilizatorul este responsabil în exclusivitate pentru returnarea contractului semnat de client și (supravegherea) returnării rapoartelor de performanță completate și semnate. În caz contrar, utilizatorul nu va putea invoca lipsa de semnătură în detrimentul agenției de ocupare a forţei de muncă temporare, iar aceasta va factura utilizatorului munca efectivă efectuată de angajatul temporar, cu performanța convenită contractual ca fiind minimă.

18) Semnătura utilizatorului cu privire la declarațiile periodice presupune recunoașterea corectitudinii datelor conţinute și executarea satisfăcătoare a lucrărilor de către lucrătorul temporar. Utilizatorul va raporta validitatea semnăturii persoanelor desemnate sau mandatarilor cu privire la performaţa pe care acesta nu o poate contesta. Prin prelucrarea automată a performanțelor, utilizatorul este întotdeauna de acord cu datele de performanță, acestea fiind comunicate agenției de ocupare a forţei de muncă temporară în mod automat sau electronic, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Utilizatorul este responsabil în exlusivitate pentru orice erori care pot apărea în transmisia automată.

19) Facturarea se efectuează pe baza performanțelor care apar în condițiile menționate mai sus și a prețului convenit. Prețurile sunt legate de indicele prețurilor cu amănuntul. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prețul de facturare convenit inițial se va înmulți pentru serviciile speciale (ore suplimentare, munca în schimburi, munca de noapte, munca Duminica, sărbători legale etc.) cu același coeficient aplicabil salariului de bază al lucrătorului temporar care efectuează sarcinile de lucru. O sumă este percepută la fiecare cincisprezece minute începute. Un minim de 4 ore pe zi va fi întotdeauna perceput utilizatorului. Costurile pentru DIMONA pe orele lucrate sunt percepute utilizatorului, fără a aplica acest coeficient.

20) Facturile agenției de ocupare a forței de muncă se plătesc în numerar la primire, net, fără reducere. În lipsa plății la primire, suma percepută va fi majorată, în mod legal și fără o notificare prealabilă, cu o dobândă de 12% pe an. În plus, printr-o scrisoare recomandată, o despăgubire de 10% din sumele datorate va fi datorată şi trimisă prin scrisoare recomandată ca sumă totală de minimum 150 de euro și maximum de 20.000 de euro. Tratele nu înseamnă o abatere de la aceasta şi nu creează o reînnoire a datoriei. Lucrătorul temporar nu este autorizat să ne colecteze facturile. În cazul întârzierii plății, a cecului negarantat, a falimentului, a contractului sau a oricărui eveniment care afectează cererea agenției, agenția de ocupare  a forţei de muncă temporară își rezervă dreptul de a anula prezentul contract și/sau facturile nesoluționate (chiar dacă acestea nu sunt anulate), de a le revendica în totalitate în termen de 24 de ore de la trimiterea scrisorii recomandate, fără ca utilizatorul să poată solicita despăgubiri.

21) Fiecare factură emisă de agenția de ocupare a forței de muncă este acceptată definitiv de către utilizator dacă nu este contestată în termen de 5 zile de la primire prin scrisoare recomandată în care sunt explicate motivele litigiului.

22) În caz de litigiu și/sau de neîndeplinire a obligațiilor, doar instanțele din districtul judiciar Bruges și/sau instanța de comerț Ostend au competenţă.

Contractul dintre părţi este reglementat de legea din Belgia.

 

Înregistraţi-vă cum pentru buletinul nostru informativ