Absolute Jobs. We go the extra

Veranderde regelgeving arbeidskaarten

Vanaf 1 januari 2019 is er een wijziging van de regelgeving inzake arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers.

De belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe regelgeving zijn enerzijds het aantrekken van buitenlands talent in functie van de groei van de innovatieve kenniseconomie in Vlaanderen en anderzijds de verdere invulling van de effectieve knelpuntberoepen. Hierbij beoogt de Vlaamse regering zowel eerlijke concurrentie als administratieve vereenvoudiging.

In plaats van 1 jaar, mogen hooggeschoolden nu 3 jaar blijven.


Wat verandert er concreet vanaf 1 januari 2019:
  • Er komt een dynamische knelpuntberoepenlijst. Middengeschoolden krijgen zo toegang tot de arbeidsmarkt zonder enig arbeidsmarktonderzoek. De lijst is gebaseerd op de knelpuntenberoepen van de VDAB. Deze lijst zal om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Beroepen met een constant tekort op onze arbeidsmarkt komen in aanmerking. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar enkel nadat een individueel arbeidsmarktonderzoek heeft aangewezen dat er geen geschikte arbeidskrachten te vinden zijn;
  • Hooggeschoolden, leidinggevenden, navorsers en onderzoekers krijgen een verlengde toelating tot arbeid naar maximaal drie jaar in plaats van de vroegere beperking tot 12 maanden;
  • Het loon voor verpleegkundigen en jongeren tot dertig jaar wordt afgestemd op de reële lonen op onze arbeidsmarkt. Zij moeten minstens 80% van het gemiddeld bruto jaarloon verdienen;
  • Hooggeschoolden kunnen -als ze 4 jaar in Vlaanderen gewerkt hebben- voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt krijgen;
  • Een tewerkstellingsakkoord met het land van herkomst is niet langer noodzakelijk bij de toekenning van een arbeidskaart.
Meer info en de volledige tekst van het besluit:

Zoek je werk? Vertel ons meer.